Amfitryo

Janusz Bylczyński (Amfitryo), Ilona Stawińska (Alkmena)<br/> fot. Edward Hartwig

Galeria

 • Stanisław Bieliński (Polidas), Janusz Bylczyński (Amfitryo), Tadeusz Fijewski (Sozya), Tadeusz Surowa (Neukrates)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa <br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona), Ilona Stawińska (Alkmena), Antonina Gordon-Górecka (Kleantys)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo), Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Kleantys), Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Arganthypontydas), Janusz Bylczyński (Amfitryo), Tadeusz Fijewski (Sozya), Marian Friedmann (Pauzykles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Alkmena), Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Alkmena), Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Kleantys), Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona), Antonina Gordon-Górecka (Kleantys)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Alkmena), Antonina Gordon-Górecka (Kleantys)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi), Antonina Gordon-Górecka (Kleantys)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo), Ilona Stawińska (Alkmena)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Kleantys), Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo), Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Alkmena), Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Janusz Bylczyński (Amfitryo), Ilona Stawińska (Alkmena), Antonina Gordon-Górecka (Kleantys)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Janusz Bylczyński (Amfitryo), Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona), Stanisław Bieliński (Polidas), Tadeusz Surowa (Neukrates)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo), Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Gordon-Górecka (Kleantys)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Alkmena)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Noc), Henryk Borowski (Merkury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Antonina Gordon-Górecka (Kleantys), Henryk Borowski (Merkury w postaci Sozyi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Sozya), Janusz Bylczyński (Amfitryo)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Amfitryo), Henryk Borowski (Merkury w postaci Soyzy)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Noc), Henryk Borowski (Merkury)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Jowisz w postaci Amfitryona)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności