Litość Boga (La Pitié de Dieu)

Litość Boga

"Englert okazał nie tylko dostateczne walory jako kandydat na dyplomowanego reżysera, ale już pewną biegłość na obranej drodze artystycznej. [...] Trud Englerta byłby jednak daremny, gdyby go walnie nie wsparli aktorzy: Czesław Wołłejko, Józef Nalberczak, Wiesław Michnikowski, Piotr Fronczewski [...] Kwartet w Teatrze Współczesnym pozwala rozkoszować się grą, dla której nie istnieją wreszcie takie problemy, jak właściwa dykcja itp. [...] Adepci aktorskiego zawodu powinni obowiązkowo obejrzeć "Litość Boga", taki wzór gry nieczęste mogą mieć w teatrze polskim przed oczyma (...)"
Jaszcz "Trybuna Ludu" 23.05.1972

Galeria

 • Wiesław Michnikowski (Match), Józef Nalberczak (Eugeniusz), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks), Wiesław Michnikowski (Matc),Józef Nalberczak (Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks), Wiesław Michnikowski (Matc),Józef Nalberczak (Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Józef Nalberczak (Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Eugeniusz), Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Aleks), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Aleks), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks), Józef Nalberczak (Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Józef Nalberczak (Eugeniusz), Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Józef Nalberczak (Eugeniusz), Piotr Fronczewski (Aleks), Wiesław Michnikowski (Match)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Wiesław Michnikowski (Match), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Wiesław Michnikowski (Match), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Józef Nalberczak (Eugeniusz), Piotr Fronczewski (Aleks), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Litość Boga<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor), Józef Nalberczak (Eugeniusz), Piotr Fronczewski (Aleks), Wiesław Michnikowski (Match), Marian Friedmann (Strażnik)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Piotr Fronczewski (Aleks), Czesław Wołłejko (Doktor), Józef Nalberczak (Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Aleks), Wiesław Michnikowski (Match)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Aleks), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Józef Nalberczak (Eugeniusz), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Piotr Fronczewski (Aleks), Wiesław Michnikowski (Match)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Match), Czesław Wołłejko (Doktor), Piotr Fronczewski (Aleks)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności