Tango

Mieczysław Czechowicz (Edek), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig

"Kto chce sprawdzić, na jakie przedstawienie dramatyczne w Warszawie najtrudniej obecnie kupić bilety - przekona się, że na "Tango" w Teatrze Współczesnym."
Kurier Polski, 22.09.1965

"Tą drogą chciałem złożyć zażalenie na organizację sprzedaży biletów. Brakuje ogłoszenia, że w kasie sprzedaje się tylko po 4 bilety, o tym można się dowiedzieć dopiero przy kupnie. Biletów zbiorowych też nie można kupić, ponieważ takiej sprzedaży teatr nie prowadzi. W jaki więc sposób "człowiek pracy" może kupić bilety? Musi zwolnić się z pracy i w kolejce odczekać co najmniej kilka kwadransów(niepracujący okupują teatr już od wczesnych godzin rannych) i jeżelima szczęście to może kupić 4 bilety. Dla pozostałych koleżanek i kolegów nie kupi, bo o tym, że może kupić 4 bilety dowie siędopiero przy kasie. 

Czy naprawdę tylko na sztuki, które nie mająpowodzenia "wpycha się" bilety przez Związki Zawodowe i można prowadzić sprzedaż zbiorową, a na sztukę, która ma większe powodzenie tego zorganizować nie można? Ja osobiście chciałem kupić 11 biletów dla siebie i kolegów z pracy (w tym celu mnie wydelegowano) i pomimo pisemnego mnie upoważnienia, nie otrzymałem żądanej ilości, ale tylko 4 szt. Gdyby wcześniej było ogłoszenie o sprzedaży tylko 4 biletów na osobę, to musiałyby się zwolnić z pracy jeszcze 2 osoby, ale bilety kupilibyśmy dla wszystkich. W związku z powyższym nasuwa się wątpliwość czy organizacja sprzedaży biletów na "Tango" jest w zupełnym porządku"
Wpis do Książki życzeń i zażaleń, Min, Gór. J Energetyki. Dep. Rek. J Planów, Ul. Krucza 36, p.133 C.Z. T., 28.02.1966

 

Galeria

 • Halina Kossobudzka (Eleonora), Mieczysław Pawlikowski (Stomil), Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Edek), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Pawlikowski (Stomil), Wiesław Michnikowski (Artur), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Edek), Barbara Sołtysik (Ala), Halina Kossobudzka (Eleonora)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz), Mieczysław Pawlikowski (Stomil), Halina Kossobudzka (Eleonora), Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz), Mieczysław Czechowicz (Edek)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz), Barbara Sołtysik (Ala), Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia), Mieczysław Czechowicz (Edek)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia), Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Sołtysik (Ala), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Mieczysław Czechowicz (Edek), Barbara Sołtysik (Ala), Mieczysław Pawlikowski (Stomil), Halina Kossobudzka (Eleonora)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Sołtysik (Ala), Halina Kossobudzka (Eleonora), Mieczysław Pawlikowski (Stomil)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Kossobudzka (Eleonora), Mieczysław Pawlikowski (Stomil), Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Edek), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia), Halina Kossobudzka (Eleonora), Wiesław Michnikowski (Artur), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz), Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Halina Kossobudzka (Eleonora), Mieczysław Pawlikowski (Stomil), Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Edek)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Pawlikowski (Stomil)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz), Mieczysław Czechowicz (Edek), Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Kossobudzka (Eleonora)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Edek)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Sołtysik (Ala), Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Edek)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Kossobudzka (Eleonora)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Ludwiżanka (Babcia Eugenia)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Artur), Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Sołtysik (Ala)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Edek), Tadeusz Fijewski (Wuj Eugeniusz), Wiesław Michnikowski (Artur)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności