Wielki człowiek do małych interesów

Barbara Sołtysik (Matylda), Marta Lipińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig

"- Uzasadniać, dlaczego znowu Fredro pojawia się w naszym repertuarze - mówi reżyser Jerzy Kreczmar - chyba nie warto. Jego komedie są jak antyczne meble: można je wstawiać do najnowocześniej wykończonego mieszkania - są przydatne i dobrze wyglądają. Są jak przysłowia: zawsze przestarzałe i zawsze aktualne. Ich zwietrzałość leży w sferze realiów, ich aktualność - w lapidarnych  powiedzeniach i sytuacjach, które dają się odnieść i do czasów dzisiejszych. Umiejętność wiązania tego, co się ogląda na scenie, z tym, co się dzieje dokoła nas - to sprawa publiczności."

Jerzy Kreczmar w rozmowie z Ireną Strzemińską,
Trybuna ludu, 20.12.1968

Galeria

 • Henryk Borowski (Pan Ignacy,) Marta Lipińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisława Celińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Surowa (Antoni)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Matylda)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marta Lipińska (Aniela), Wiesław Michnikowski (Dolski), Czesław Wołłejko (Ambroży Jenialkiewicz), Henryk Borowski (Pan Ignacy)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Maciej Englert (Alfred)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ilona Stawińska (Matylda), Stanisława Celińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Sołtysik (Matylda), Marta Lipińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Maciej Englert (Alfred), Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stefan Friedmann (Marcin, służący Dolskiego), Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Ambroży Jemialkiewicz), Henryk Borowski (Pan Ignacy)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Ambroży Jenialkiewicz), Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Karol, brat Anieli), Józef Nalberczak (Leon)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Ambroży Jenialkiewicz), Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Eugeniusz Poreda (Lokaj Jenialkiewicza), Barbara Sołtysik (Matylda)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Edmund Fidler (Telembecki), Maciej Englert (Alfred)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Karol, brat Anieli), Barbara Sołtysik (Matylda)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Ryszard Ostałowski (Lokaj Hrabiego)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Marta Lipińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Edmund Fidler (Telembecki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marta Lipińska (Aniela)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Telembecki), Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Edmund Fidler (Telembecki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Telembecki), Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Edmund Fidler (Telembecki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Edmund Fidler (Telembecki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski), Czesław Wołłejko (Ambroży Jenialkiewicz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Wiesław Michnikowski (Dolski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Telembecki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Ambroży Jenialkiewicz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Czesław Wołłejko (Ambroży Jenialkiewicz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Eugeniusz Poreda (Lokaj Jenialkiewicza)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności