Kordian
Roman Szydłowski, Trybuna ludu, 10.05.1977

Erwin Axer opowiedział nam na tle czarnych kotar historię romantycznego bohatera, zderzonego ze światem, jaki go otacza. I jeśli w poprzedniej jego inscenizacji nacisk położony został [...] na tytułowego bohatera dramatu, to w tym spektaklu ważniejszy staje się świat, w jakim Kordian żyje. Jest to świat antyromantyczny, bezwzględny, w którym Kordian ginie.

Deklaracja dostępności