Wieczór Trzech Króli
Jaszcz, Trybuna ludu, 13.11.1950

Porywając się na "Wieczór Trzech Króli" w warunkach technicznych i wykonawczych Teatru Współczesnego - Erwin Axer [...] musiał ukameralnić sztukę a tym samym położyć nacisk na jej filozoficzne, bardziej intymne akcenty. Czy odniósł sukces? Jeśli w sporach, jakie się toczą na temat jego inscenizacji, słuszność chcielibyśmy przyznać obrońcom Axera, to w każdym razie z zastrzeżeniem niedoskonałości tego sukcesu.

Deklaracja dostępności