Pamiętnik szubrawca własnoręcznie przez niego napisany
Roman Szydłowski, Trybuna ludu, 19.11.1965

"Pamiętnik szubrawca" jest przedstawieniem co się zowie aktorskim, co niestety zdarza się ostatnio tak rzadko na naszych scenach. Z tym większą przyjemnością oglądać go będą miłośnicy prawdziwego teatru, którego nie można sobie przecież wyobrazić bez aktorów. Słychać tu każde słowo, każdy gest ma znaczenie, każde zdanie oparte jest na działaniu fizycznym lub motywacji psychologicznej, ma swoją wagę, jest konsekwencją głębokiej analizy tekstu, ma swoje drugie dno.

Deklaracja dostępności