Emigranci
August Grodzicki, Stolica, 22.02.1976

I choć [...] Jerzy Kreczmar wydobył głównie komediową warstwę sztuki, z obsadą dwóch typowo komediowych aktorów [...]; choć statyczność dyskusji przeważa tu nad dramatycznością spięć wewnętrznych - wychodzi się z przedstawienia pod głębokim wrażeniem: "Emigranci" to dzieło nieprzeciętnego kalibru.

Deklaracja dostępności