Kordian
Anna Schiller, Kultura, 19.06.1977

Kordian jest zwyczajnie młody. Tak młody jak wykonujący jego rolę Wojciech Wysocki; bardzo uzdolniony debiutant po szkole aktorskiej. [...] Są tu natomiast [...] dwie kreacje. Jedna zdumiewająca - Wielki Książę Mieczysława Czechowicza, druga znakomita. Car Czesława Wołłejki.

Deklaracja dostępności