J.B.

Mieczysław Czechowicz (J.B.), Halina Mikołajska (Iga) <br/> fot. Edward Hartwig

Sztuka jest trudna w odbiorze, biegnie powikłanym torem myśli, nasycona jest poetycką metaforą w stylu biblijnym, z lekka tylko unowocześnionym - a to wszystko nie pomaga w nadążaniu za sensem autorskich rozważań. Ale temat jest pasjonujący: człowiek dotknięty największymi nieszczęściami, jakie mogą się zdarzyć. Co zrobi? Jak się zachowa? Bezradny, bezsilny - czy będzie walczył? Czy tylko bluźnił? Czy podda się z pokorą: Bóg dał, Bóg wziął, Bógniech będzie błogosławiony? Nie miał prawa zmarnować tego tematu znakomity autor i nie zmarnował go jako poeta; słowa sztuki są napisane świetnie (i ostro, po męsku przetłumaczone przez Macieja Słomczyńskiego). Ale zmarnował temat dramaturg MacLeish. Mimo najlepszych wysiłków reżysera i świetnych aktorów: Haliny Mikołajskiej, Tadeusza Fijewskiego, Andrzeja Łapickiego i innych - nie jest to dobry teatr. Utwór jest retoryczny, nie posiada tego specyficznego teatralnego nerwu, który sprawia, że ludzie po obu stronach rampy - i aktorzy, i widzowie - jednakowo poddają się woli autora
Andrzej Jarecki, Sztandar młodych, 13.04.1967

Galeria

 • Andrzej Łapicki (Nichles), Tadeusz Fijewski (Pan Russ)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B. ), Halina Mikołajska (Sara)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles), Tadeusz Fijewski (Pan Zuss)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Pan Zuss), Andrzej Łapicki (Nickles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Pan Zuss), Andrzej Łapicki (Nickles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles), Tadeusz Fijewski (Pan Zuss)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles), Tadeusz Fijewski (Pan Zuss)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.),  *** (Dzieci)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.),  *** (Dzieci)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Sara), Mieczysław Czechowicz (J.B. )   *** (Dzieci)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles), Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles), Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Sara), Mieczysław Czechowicz (J.B.), Józef Konieczny (Wysłannik II), Tadeusz Surowa (Wysłannik)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Krystyna Sznerr (Pani Boticelli), Halina Kossobudzka (Pani Murphy), Babrara Drapińska (Pani lesure)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.), Józef Konieczny (Wysłannik II)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Surowa (Wysłannik I), Józef Konieczny (Wysłannik II ), Zofia Saretok (Dziewczyna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Pawlikowski (Zofar), Mieczysław Czechowicz –(J.B.), Henryk Borowski (Elifaz), Edmund Fidler (Bildad)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.), Irena Horecka (Pani Adams), * * * (Jolly Adams)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.), Marian Friedmann (Odległy Głos)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Surowa (Wysłannik I), Józef Konieczny (Wysłannik II), Zofia Saretok (Dziewczyna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Konieczny (Wysłannik II), Tadeusz Surowa (Wysłannik I), Mieczysław Czechowicz (J.B.), Halina Mikołajska (Sara)<br/> fot. Edward Hartwig
 • scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga), Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga), Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.), Halina Mikołajska (Iga) <br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga), Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowe<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (J.B.)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga) <br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga) <br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga) <br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Iga) <br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Pan Zuss)<br/> fot. Edward Hartwig
 • J.B.<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Pan Zuss)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Nickles)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Pan Russ)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Pan Russ)<br/> fot. Edward Hartwig
 • scenografia<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności