Matka

Jan Englert (Leon Węgorzewski), Stanisława Celińska (Zofia Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig

"Przedstawienie - jak zawsze w Teatrze Współczesnym - jest znakomite aktorsko. Halina Mikołajska w roli tytułowej stwarza kreację godną upamiętnienia w kronikach teatralnych. To chyba szczytowe osiągnięcie w dotychczasowej twórczości tej świetnej aktorki."
August Grodzicki " Życie Warszawy 27.06.1970

Galeria

 • Jan Englert (Leon Węgorzewski), Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marian Friedmann (Antoni Murdel-Bęski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski), Józef Nalberczak (Nieznajomy młody mężczyzna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marian Friedmann (Antoni Murdel-Bęski), Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Józefa Obrock)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski), Ryszard Ostałowski (Wojciech de Pokorya-Pęcherzewicz), Włodzimierz Nowakowski (Alfred hr. de la Trefouille)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Jan Englert (Leon, jej syn)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Girycz (Lucyna Beer), Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Girycz (Lucyna Beer), Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski), Stanisława Celińska (Zofia Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Krafftówna (Dorota, służąca), Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Barbara Krafftówna (Dorota, służąca)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Barbara Krafftówna (Dorota, służąca)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Barbara Krafftówna (Dorota, służąca)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Ryszard Ostałowski (Wojciech de Pokorya-Pęcherzewicz), Włodzimierz Nowakowski (Alfred hr. de la Trefouille), Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Antonina Girycz (Lucyna Beer), Stanisława Celińska (Zofia Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Włodzimierz Nowakowski (Alfred hr. de la Trefouille), Antonina Girycz (Lucyna Beer), Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Krafftówna (Dorota, służąca), Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Ryszard Ostałowski (Wojciech de Pokorya-Pęcherzewicz), Włodzimierz Nowakowski (Alfred hr. de la Trefouille), Jan Englert (Leon Węgorzewski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • na pierwszym planie: Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski), Stanisława Celińska (Zofia Plejtus), Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jan Englert (Leon Węgorzewski), Barbara Krafftówna (Dorota, służąca), Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisława Celińska (Zofia Plejtus), Barbara Krafftówna (Dorota, służąca), Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska), Jan Englert (Leon Węgorzewski), Tadeusz Surowa (Joachim Cielęciewicz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Antonina Girycz (Lucyna Beer)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Surowa (Joachim Cielęciewicz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Surowa (Joachim Cielęciewicz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Nieznajomy młody mężczyzna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Apolinary Plejtus)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Nalberczak (Nieznajomy młody mężczyzna), Halina Mikołajska (Nieznajoma młoda osoba, podobna do Janiny)<br/> fot. Edward Hartwig
 • ózef Nalberczak (Nieznajomy młody mężczyzna), Halina Mikołajska (Nieznajoma młoda osoba, podobna do Janiny)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Mikołajska (Janina Węgorzewska)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności