Matka
August Grodzicki, Życie Warszawy, 27.06.1970

Przedstawienie - jak zawsze w Teatrze Współczesnym - jest znakomite aktorsko. Halina Mikołajska w roli tytułowej stwarza kreację godną upamiętnienia w kronikach teatralnych. To chyba szczytowe osiągnięcie w dotychczasowej twórczości tej świetnej aktorki.

Deklaracja dostępności