Nasze miasto (Our Town)

Stanisława Perzanowska (Julia Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig

"Nie zawsze opinia fachowców teatralnych, analizujących subtelnie i ze znawstwem poszczególne elementy jakiegoś przedstawienia, zgadza się z opinią widzów. Niezmiernie często publiczność, lekceważąc "mędrca szkiełko i oko" wali, jak to się mawia, drzwiami o oknami na przedstawienie teatralne, o którym krytyka wyrażała się z przekąsem. Czy zawsze u źródeł takiego zjawiska leży "zły gust" szerokiej publiczności? Bywa i tak. Ale widownia jest uczulona na pewną harmonijność przedstawienia, na te jego cechy, które pozwalają jej włączyć się całkowicie w orbitę "fikcji teatralnej". Widz przestaje wówczas pamiętać, że ma do czynienia z gra aktorów, z pomysłami reżysera i scenografa; czuje tylko przedziwny dreszczyk emocji i zachwytu i wie, że przedstawienie mu się "podoba". Te uroki teatru czasem nie poruszają krytyka , z natury rzeczy nastawionego bardziej "badawczo" i mniej emocjonalnie.

Przedstawieniem, które nieomal bez wyjątków podbiło publiczność teatralną jest "Nasze miasto" Thorntona Wildera, wystawione w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Krytyka, chwaląc bez zastrzeżeń grę aktorów, mówiła o "taniej filozofijce" sztuki Wildera, ganiła jej "pozorną mądrość", nazywała - z odcieniem lekceważenia - "Nasze miasto" - amerykańskimi "Matysiakami".

W prościutkiej historii o małym miasteczku, o miłości, urodzinach i śmierci w rodzinie państwa Gibbsów i państwa Webbów - starał się Wilder zawrzeć odpowiedź na pytanie: jaki jest sens owego wiecznego przemijania ludzi i zdarzeń, które składa się na nasze życie? Być może, odpowiedź na to pytanie nie jest ani precyzyjna, ani głęboka, wielu zaś wyda się wręcz nieprzekonywająca. Ale przedstawienie urzeka jakimś głębokim wdziękiem, poezją rzeczy codziennych i prostych. I nawet jeśli mamy takie czy inne zastrzeżenia do samej sztuki - to co się dzieje na scenie, przykuwa bez reszty naszą uwagę. Jest w tym coś z koncertu doskonałej orkiestry: żaden ton nie brzmi fałszywie, instrumenty są precyzyjnie zestrojone, posłuszne wrażliwej pałeczce dyrygenta.

To oczywiście zasługa zarówno aktorów: Zofii Mrozowskiej, Tadeusza Łomnickiego, Kazimierza Opalińskiego, Stanisławy Perzanowskiej,Władysława Krasnowieckiego i wszystkich niemal odtwórców większych i mniejszych ról, jak i reżysera, Erwina Axera, który "Nasze miasto" zapisać może na pewno na długiej liście swych sukcesów reżyserskich.

Dekoracje i rekwizyty - jeśli nie wspominać o prawie nie istniejących, a przez to bardzo zabawnych meblach - są nieobecne. Życzył sobie tego autor, a widz przyjmuje jego koncepcję początkowo ze zdziwieniem, potem zaś z aprobatą."

D.
Kobieta i Życie, 1.I.1958 r


Artykuły

Galeria

 • Tadeusz Łomnicki (George Gibbs), Zofia Mrozowska (Emilka Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa.<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisława Perzanowska (Julia Gibbs), Tadeusz Fijewski (Howie Newsome)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kalina Jędrusik (Rebeka Gibbs), Tadeusz Łomnicki (George Gibbs), Zofia Mrozowska (Emilka Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa.<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Opaliński (Redaktor Webb), Józef Kondrat (Szymon Stimson, organista), Tadeusz Surowa (Policjan Warren)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Kondrat (Szymon Stimson, organista)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Kondrat (Szymon Stimson, organista)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Opaliński (Redaktor Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Howie Newsome, mleczarz), Tadeusz Surowa (Policjan Warren), Mieczysław Czechowicz (Joe Crowell)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Władysław Krasnowiecki (Reżyser)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marian Friedmann (Joe Hoddard, przedsiębiorca pogrzebowy)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Marian Friedmann (Joe Hoddard, przedsiębiorca pogrzebowy)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Fijewski (Howie Newsome, mleczarz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa.<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Dr Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Joe Crowell)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Mieczysław Czechowicz (Joe Crowell)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Profesor Willard)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kalina Jędrusik (Rebeka Gibbs), Stanisława Perzanowska (Julia Gibbs), Tadeusz Łomnicki (George Gibbs), Stanisław Bieliński (Wally Webb), Irena Chorecka (Myrtle Webb), Zaofia Mrozowska (Emilka Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Profesor Willard)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Edmund Fidler (Profesor Willard)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (George Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Henryk Borowski (Dr Gibbs), Stanisława Perzanowska (Julia Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (George Gibbs), Zofia Mrozowska (Emilka Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Opaliński (Redaktor Webb), Irena Horecka (Myrtle Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa, po prawej: Władysław Krasnowiecki (Reżyser)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Emilka Webb)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Myrtle Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisław Jaworski (Howie Newsome - mleczarz)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (George Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (Reżyser)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (Reżyser)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kalina Jędrusik (Rebeka Gibbs)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Władysław Krasnowiecki (Reżyser)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności