Pierwszy dzień wolności

Aleksandra Śląska (Inga)<br/> fot. Edward Hartwig

"Światową prapremierą jest przygotowane przez Teatr Współczesny wystawienie sztuki Leona Kruczkowskiego "Pierwszy dzień wolności"[...]"
Teatr 15.XII.1959

"17 bm. na przedstawieniu sztuki Leona Kruczkowskiego "Pierwszy dzień wolności" w Teatrze Współczesnym obecni byli członkowie Biura Politycznego KC PZPR: I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Edward Ochab i Adam Rapacki oraz wiceprezes Rady Ministrów Zenon Nowak. Na widowni znajdowali się również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Po zakończeniu przedstawienia, wśród owacji zebranych, Władysław Gomółka wraz z innymi członkami Biura Politycznego KC PZPR, złożył serdeczne gratulacje obecnemu na sali autorowi - Leonowi Kruczkowskiemu. Zespół aktorski, występujący w sztuce, otrzymał piękny kosz kwiatów.(PAP)"
Życie Warszawy 18.XII.1959

Galeria

 • Aleksandra Śląska (Inga), Kalina Jędrusik (Luzzy), Tadeusz Łomnicki (Jan)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Aleksandra Śląska (Inga), Tadeusz Łomnicki (Jan)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (Hieronim), Zbigniew Zapasiewicz (Karol)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Michał), Kazimierz Rudzki (Hieronim), Tadeusz Łomnicki (Jan), Stanisław Daczyński (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Aleksandra Śląska (Inga), Kazimierz Opaliński (Grimm)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (Hieronim), Janusz Bylczyński (Michał)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (Jan), Aleksandra Śląska (Inga), Kalina Jędrusik-Dygat (Luzzi)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Aleksandra Śląska (Inga)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Józef Kondrat (Anzelm), * * * - Lorchen<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (Jan)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisław Daczyński (Doktor)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Opaliński (Grimm)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Pluciński (Paweł)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zbigniew Zapasiewicz (Karol)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Janusz Bylczyński (Michał)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (Jan)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Kazimierz Rudzki (Hieronim), Janusz Bylczyński (Michał), Tadeusz Pluciński (Paweł)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Tadeusz Łomnicki (Jan), Józef Kondrat (Anzelm), Janusz Bylczyński (Michał)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności