Sen nocy letniej (A Midsummer Night's Dream)

Projekt: Waldemar Świerzy

Galeria

 • Andrzej Stockinger (Spój, stolarz), Krzysztof Kowalewski (Ryjek, kotlarz), Henryk Borowski (Pigwa, cieśla), Marcin Troński (Zdechlak, krawiec), Grzegorz Wons (Duda, miechownik)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Wiesław Michnikowski (Spodek), Marcin Troński (Zdechlak), Henryk Borowski (Pigwa), Andrzej Stockinger (Spój), Krzysztof Kowalewski (Ryjek), Grzegorz Wons (Duda)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Wiesław Michnikowski (Spodek, tkacz), Marcin Troński (Zdechlak, krawiec), Henryk Borowski (Pigwa, cieśla), Andrzej Stockinger (Spój, stolarz), Krzysztof Kowalewski (Ryjek, kotlarz), Grzegorz Wons (Duda, miechownik)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Andrzej Stockinger (Spój, stolarz), Krzysztof Kowalewski (Ryjek, kotlarz), Wiesław Michnikowski (Spodek, tkacz), Grzegorz Wons (Duda, miechownik), Marcin Troński (Zdechlak, krawiec)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Grzegorz Wons (Duda, miechownik), Krzysztof Kowalewski (Ryjek, kotlarz), Wiesław Michnikowski (Spodek, tkacz)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Krzysztof Kowalewski (Ryjek, kotlarz), Wiesław Michnikowski (Spodek, tkacz), Marcin Troński (Zdechlak, krawiec)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Grzegorz Wons (Duda, miechownik), Andrzej Stockinger (Spój, stolarz), Marcin Troński (Zdechlak, krawiec)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Adam Ferency (Puk), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Adam Ferency (Puk), Czesław Wołłejko (Oberon, król elfów)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Wojciech Kosiński (Elf), Marta Lipińska (Tytania), Cezary Morawski (Elf)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Wiesław Michnikowski (Spodek, tkacz)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Mieczysław Czechowicz (Tezeusz, książę Aten), Barbara Sołtysik (Hipolita, królowa Amazonek)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Mieczysław Czechowicz (Tezeusz, książę Aten), Barbara Sołtysik (Hipolita, królowa Amazonek)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Agnieszka Sas-Uhrynowska (Hermia), Jacek Sas-Uhrynowski (Lizander)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Krzysztof Tyniec (Dematriusz), Maria Pakulnis (Helena)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • na pierwszym planie: Jacek Sas-Uhrynowski (Lizander)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Maria Pakulnis (Helena), Jacek Sas-Uhrynowski (Lizander)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Krzysztof Tyniec (Demetriusz), Jacek Sas-Uhrynowski (Lizander), Ewa Błaszczyk (Hermia), Adam Ferency (Puk), Maria Pakulnis (Helena)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Maria Pakulnis (Helena), Ewa Błaszczyk (Hermia)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Krzysztof Kowalewski (), Marcin Troński (), Henryk Borowski (), Grzegorz Wons (), Wiesław Michnikowski (), Andrzej Stockinger ()<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • scena zbiorowa<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Marta Lipińska (Tytania), Czesław Wołłejko (Oberon)<br/> fot. Andrzej Krynicki
 • Czesław Wołłejko (Oberon), Marta Lipińska (Tytania)<br/> fot. Andrzej Krynicki
Deklaracja dostępności