Pensja pani Latter - obrazy dramatyczne

Andrzej Łapicki (Kazimierz Norski), Irena Horecka (Pani Latter)<br/> fot. Edward Hartwig

"W przedstawieniu Teatru Współczesnego wystąpił szczególnie wyraziście obyczajowy koloryt "Emancypantek". Migawkowo przesuwające się, rozdzielone częstymi przerwami fragmenty dramatu pani Latter złożyły się jednak w sumie na barwny obraz środowiska. Erwin Axerwłożył dużo pomysłowości w inscenizację i reżyserię widowiska, zrealizowanego w warunkach wyjątkowo trudnych technicznie.[...]

Z całego zespołu Zofia Mrozowska najlepiej odczytała ludzką prawdę prusowskiego pierwowzoru, wzbogacając ogromnie wartość przeróbki scenicznej "Emancypantek". Wysunięta na pierwszy plan akcji pani Latter znalazła w Irenie Horeckiej wnikliwą odtwórczynię."
Z.Karczewska-Markiewicz,
Tygodnik Demokratyczny 3-9.VII.1954 r.

 

"W "Pani Latter" - jak jeden z moich znajomych słusznie to określił - jest coś z balzakowskiego tragizmu jednostek uwikłanych w tragedię ludzkich namiętności, a jednocześnie w tragedię społecznych, gospodarczych błędów rekinowatego, żarłocznego kapitalizmu. A przy tym wszystkim jest w pani Latter coś ogólnoludzkiego: szaleńcza aż do ślepoty miłość matki. Ta jedna postać - jak z tego wynika - dostarcza wielu refleksji."

Z.Lichniak, 
Słowo Powszechne, 14.VI.1954 r

Galeria

 • Irena Horecka (Pani Latter)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Madzia Brzeska), Halina Czengery (Ada Solska), Aleksandra Śląska (Helena Norska), Stanisław Kwaskowski (Dębicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Madzia Brzeska), Halina Czengery (Ada Solska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Lech Ordon (Zgierski), Irena Horecka (Pani Latter)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Zofia Mrozowska (Madzia Brzeska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Pani Latter)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Andrzej Łapicki (Kazimierz Norski)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Irena Horecka (Pani Latter), Tadeusz Białoszczyński (Eugeniusz Latter)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Scena zbiorowa<br/> fot. Edward Hartwig
 • Bogdan Niewinowski (Kotowski), Edward Kowalczyk (Mielnicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Stanisław Kwaskowski (Dębicki)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Kossobudzka (Panna Howard)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Halina Kossobudzka (Panna Howard), Jadwiga Kossocka (Panna Malinowska), Zofia Mrozowska (Madzia Brzeska)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Barbara Drapińska (Joanna)<br/> fot. Edward Hartwig
 • Jadwiga Kurylukówna (Marta, gospodyni)<br/> fot. Edward Hartwig
Deklaracja dostępności