Przemysław Kaczyński

Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w 1998 roku.
Jest aktorem Teatru Współczesnego od 1998 roku.
 

GaleriaDeklaracja dostępności