Katarzyna Dąbrowska

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie w roku 2007. Od 2007 r. w zespole Teatru Współczesnego.
 

GaleriaDeklaracja dostępności