Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina (Żizń i nieobyczajnyje prikluczenija sołdata Iwana Czonkina)

Stat 4 u