Międzynarodowy Dzień Tolerancji,

16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji, ustanowiony 25 lat temu z inicjatywy UNESCO. Zamieszczamy poniżej Apel prezydentów i burmistrzów miast, którzy zabrali głos w sprawie posznowania praw osób zagrożonych wykluczeniem, czy dyskryminacją. 
Deklaracja dostępności